Mirësevini!
Përdorues i ri?
AlbLinux është gati t'ju ndihmojë në hapat e parë në Universin GNU/Linux.
Përdorues me eksperiencë?
Jeni i mirëpritur, AlbLinux ka nevojë për kontributin e të gjithëve!

AlbLinux's picture

Initial Alpha Release of PHP w/ the Zend Engine 2 Available

Initial Alpha Release of PHP w/ the Zend Engine 2 Available

"The first alpha release of PHP w/ Zend Engine 2 is now available. It is based on the current PHP 4 CVS (4.3.0-dev) and includes the new scripting engine which greatly improves the object model, adds exception handling and provides a much better infrastructure for the integration of external technologies like Java or .NET. For more details and examples you can check out the CHANGES file and an example script which shows how some of these features can be used."

Lajmine plotë këtu.

AlbLinux's picture

PHP Overtakes Microsoft's ASP

Administratori's picture

Manifesti

Manifesti

AlbLinux's picture

BIND bug opens domain name servers to attack

Researchers have discovered a flaw in widely used software for locating Internet servers, which could allow the software to be shut down by hackers or even by accident. Such a shutdown would keep Web browsers, for example, from being able to locate Web sites.

AlbLinux's picture

Salome: piataforma CAD open source

Salome: piataforma CAD open source

Njëzetenjë shoqëri me preardhje nga sektori aeronautik, automobilistik dhe inxhenjerik janë bashkuar një një shoqëri të udhëhequr nga OpenCascade Company Matra Datavision për realizimin e Salome, një piataforme CAD open source. Framework-u, i zhvilluar me komponues OpenCascade, ka si qëllim përmirësimin e interoperimit dhe mundësimin e zgjidhjeve eficente në sektorin e simulacioneve. Për të interesuarit (që mendoj nuk janë të paktë) ja siti i OpenCascade.

Faqet

Subscribe to AlbLinux RSS