Mirësevini!
Përdorues i ri?
AlbLinux është gati t'ju ndihmojë në hapat e parë në Universin GNU/Linux.
Përdorues me eksperiencë?
Jeni i mirëpritur, AlbLinux ka nevojë për kontributin e të gjithëve!

AlbLinux's picture

Lëshohet AbiWord 1.01

Lëshohet AbiWord 1.01
Mbas 19 Prillit, daljes së versioni 1.0 të këtij 'word processing program' free, ja ku lëshohet versioni i ri i përmirësuar.

AlbLinux's picture

Redhat 7.3

Redhat 7.3
Po afrohet dita e lëshimit të versionit të ri të RedHat. Ky version i ri këto ditë po u shpërndahet mirror-ve të ndryshëm dhe do të hapet për publikun rreth datës 6 ose 7 maj.

AlbLinux's picture

RHN Errata Alert: Updated ppp packages available

RHN Errata Alert: Updated ppp packages available

Red Hat Network has determined that the following advisory is applicable to one or more of the systems you have registered:

Complete information about this errata can be found at the following location:
https://rhn.redhat.com/network/errata/errata_details.pxt?eid=1066

Bug Fix Advisory - RHBA-2002:037-04

AlbLinux's picture

RHN Errata Alert: Insecure DocBook stylesheet option

RHN Errata Alert: Insecure DocBook stylesheet option

Red Hat Network has determined that the following advisory is applicable to one or more of the systems you have registered:

Complete information about this errata can be found at the following location:
https://rhn.redhat.com/network/errata/errata_details.pxt?eid=1065

Security Advisory - RHSA-2002:062-08

RHN Errata Alert: Insecure DocBook stylesheet option

AlbLinux's picture

Kernel 2.5.12

Kernel 2.5.12
Lëshohet një tjetër kernel zhvillimi. Ndryshimet dhe të rejat (që nuk janë të pakta) mund t'i zbuloni këtu.

Faqet

Subscribe to AlbLinux RSS