You are here

Kontakte

laurenti's picture

Nëse ju nevoitet të viheni në kontakt me alblinux.net për konsultime, për blerjen e një hapësire për reklama apo për çfarëdolloj arsye tjetër, ja si mund të veproni:

  • Dërgoni një email
  • Dërgoni një fax në numrin +39 0803141970
  • Vihuni direkt në kontakt via SKYPE: laurent_dh