Mirësevini!
Përdorues i ri?
AlbLinux është gati t'ju ndihmojë në hapat e parë në Universin GNU/Linux.
Përdorues me eksperiencë?
Jeni i mirëpritur, AlbLinux ka nevojë për kontributin e të gjithëve!

AlbLinux's picture

Kernel...e akoma kernel

Kernel...e akoma kernel
Brenda pak ditësh u lëshuan tre kernel të rinj Linux: 2.5.13, 2.4.19-pre8 (M. Tasati) dhe 2.4.19-pre7-ac4 (Alan Cox).

AlbLinux's picture

Lëshohet AbiWord 1.01

Lëshohet AbiWord 1.01
Mbas 19 Prillit, daljes së versioni 1.0 të këtij 'word processing program' free, ja ku lëshohet versioni i ri i përmirësuar.

AlbLinux's picture

Redhat 7.3

Redhat 7.3
Po afrohet dita e lëshimit të versionit të ri të RedHat. Ky version i ri këto ditë po u shpërndahet mirror-ve të ndryshëm dhe do të hapet për publikun rreth datës 6 ose 7 maj.

AlbLinux's picture

RHN Errata Alert: Updated ppp packages available

RHN Errata Alert: Updated ppp packages available

Red Hat Network has determined that the following advisory is applicable to one or more of the systems you have registered:

Complete information about this errata can be found at the following location:
https://rhn.redhat.com/network/errata/errata_details.pxt?eid=1066

Bug Fix Advisory - RHBA-2002:037-04

AlbLinux's picture

RHN Errata Alert: Insecure DocBook stylesheet option

RHN Errata Alert: Insecure DocBook stylesheet option

Red Hat Network has determined that the following advisory is applicable to one or more of the systems you have registered:

Complete information about this errata can be found at the following location:
https://rhn.redhat.com/network/errata/errata_details.pxt?eid=1065

Security Advisory - RHSA-2002:062-08

RHN Errata Alert: Insecure DocBook stylesheet option

Faqet

Subscribe to AlbLinux RSS