You are here

Instalojmë/heqim disa programe

AlbLinux's picture

Tani, të instalojmë disa programe që do të na duhen për më vonë dhe të heqim programet që nuk na hyjnë në punë:

apt-get install wget bzip2 rdate fetchmail libdb3++-dev unzip zip ncftp xlispstat libarchive-zip-perl zlib1g-dev libpopt-dev nmap openssl lynx fileutils

(një rresht i vetëm)

apt-get remove lpr nfs-common portmap pidentd pcmcia-cs pppoe pppoeconf ppp pppconfig
update-rc.d -f exim4 remove
update-inetd --remove daytime
update-inetd --remove telnet
update-inetd --remove time
update-inetd --remove finger
update-inetd --remove talk
update-inetd --remove ntalk
update-inetd --remove ftp
update-inetd --remove discard
/etc/init.d/inetd reload