You are here

SISTEMI BAZË

AlbLinux's picture

Futim CD me Sarge Netinstall në lexuesin CD-ROM dhe nisim kompjuterin nga CD. (Shkruajmë linux26 në boot promt për të instaluar kernel 2.6).

boot promt
Shkruaj linux26 në boot promt...

Fillon instalimi.

 • Zgjedhim gjuhën shqipe:

  zgjedhja e gjuhës
  Zgjedhja e gjuhës

 • Zgjedhim hartën e tastierës në përdorim:

  zgjedhja e tastierës
  Zgjedhja e tastierës

 • Fillon zbulimi automatik i hardware në përdorim:

  hardware detect
  Zbulimi i hardware...

 • Shkruajmë emrin e kompjuterit.
  Në shembullin tonë sistemi do të quhet server1.shembull.org, prandaj në hapin në vazhdim shkruajmë server1:

  hostname
  Emri i kompjuterit...

 • Shkruajmë emrin e domain.
  Në shembullin tonë, është shembull.org:

  domain
  Emri i domain...

 • Hapi në vazhdim është ndarja (particionimi) i diskut fiks: në shembullin tonë kemi një hard disk që do t'i kushtohet krejtësisht serverit.
  Do të krijojmë një particion të vogël swap (2 X sasia e RAM fizik të instaluar) dhe me çfarë mbetet në disk një particion të madh (me pikë montimi /):

  Ndarja, hapi 1

 • Krijojmë particionin swap (në shembullin tonë 500 MB):

  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Mbaruam me particionin swap.

 • Me pjesën e mbtetur të diskut krijojmë një particion të madh, me pikë montimi / :

  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri

 • Përfundojmë ndarjen dhe shkruajmë ndryshimet në disk:

  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Përfundimi i ndarjes

 • Më së fundi fillon instalimi i sistemit bazë:

  sistemi bazë
  Instalimi i sistemit bazë...

 • Instalojmë GRUBmaster boot record:

  GRUB
  GRUB në MBR...

 • Përfundojmë instalimin bazë, heqim CD nga lexuesi dhe rinisim kompjuterin:

  Fund i bazës
  Përfundimi i instalimit bazë.

Komente

Anonim's picture

masi qi te ndahet hard disku a shlyhen fajllat pi c apo jo .edhe a munem me nda hard diskun me ma shum kapacitet apo veq me 8.1gb

laurenti's picture

zakonisht paticioni që do t'i kushtohet Linux parapregatitet para se të instalohet Linux.

Jo, me programet e sotëm (me pak kujdes gjatë ndarjes) nuk rrezikohet humbja e të dhënave ekzistuese.

Dhe në fund, nuk ka asnjë lloj kufizimi në zgjedhjen e madhësisë së particionit ku do të instalohet Linux (varet nga kapaciteti i HD në dispozicion).