SISTEMI BAZË

Futim CD me Sarge Netinstall në lexuesin CD-ROM dhe nisim kompjuterin nga CD. (Shkruajmë linux26 në boot promt për të instaluar kernel 2.6).

boot promt
Shkruaj linux26 në boot promt...

Fillon instalimi.

 • Zgjedhim gjuhën shqipe:

  zgjedhja e gjuhës
  Zgjedhja e gjuhës

 • Zgjedhim hartën e tastierës në përdorim:

  zgjedhja e tastierës
  Zgjedhja e tastierës

 • Fillon zbulimi automatik i hardware në përdorim:

  hardware detect
  Zbulimi i hardware...

 • Shkruajmë emrin e kompjuterit.
  Në shembullin tonë sistemi do të quhet server1.shembull.org, prandaj në hapin në vazhdim shkruajmë server1:

  hostname
  Emri i kompjuterit...

 • Shkruajmë emrin e domain.
  Në shembullin tonë, është shembull.org:

  domain
  Emri i domain...

 • Hapi në vazhdim është ndarja (particionimi) i diskut fiks: në shembullin tonë kemi një hard disk që do t'i kushtohet krejtësisht serverit.
  Do të krijojmë një particion të vogël swap (2 X sasia e RAM fizik të instaluar) dhe me çfarë mbetet në disk një particion të madh (me pikë montimi /):

  Ndarja, hapi 1

 • Krijojmë particionin swap (në shembullin tonë 500 MB):

  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Mbaruam me particionin swap.

 • Me pjesën e mbtetur të diskut krijojmë një particion të madh, me pikë montimi / :

  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri

 • Përfundojmë ndarjen dhe shkruajmë ndryshimet në disk:

  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Krijimi i particionit të ri
  Përfundimi i ndarjes

 • Më së fundi fillon instalimi i sistemit bazë:

  sistemi bazë
  Instalimi i sistemit bazë...

 • Instalojmë GRUBmaster boot record:

  GRUB
  GRUB në MBR...

 • Përfundojmë instalimin bazë, heqim CD nga lexuesi dhe rinisim kompjuterin:

  Fund i bazës
  Përfundimi i instalimit bazë.