You are here

Instalimi i një shpërndarje GNU/Linux

AlbLinux's picture

Në këtë dokument do të mundohemi të ndihmojmë ata që vendosin të instalojnë për herë të parë në kompjuterin e tyre një shpërndarje GNU/Linux.
Tashmë shpërndarjet linux afrojnë një instalim të thjeshtë dhe të sigurtë, me anë të një interfaqe grafike që i jep mundësinë edhe një fillestari të kryejë instalimin e tij të parë të provës pa problem.
Por megjithatë, duhet të keni të paktën disa njohuri bazë mbi kompjuterin tuaj, duhet të dini çfarë janë particionet dhe si realizohet ndarja e një disku fiks.
Ky dokument është versioni i evoluar i ISL.html.
Ndryshe nga versioni i vjetër, do të përqëndrojmë fokusin gati krejtësisht mbi GNU/Linux Debian, konsideruar nga ana jonë si një nga shpërndarjet GNU/Linux më të mira në qarkullim.
Kjo nuk do të thotë që dokumentët që do të gjeni këtu nuk janë të vlefshëm për shpërndarjet e tjera Linux: principet janë të njëjta dhe 90% e metodave të shpjeguara këtu mund të përdoren pa problem në çfarëdo shpërndarje Linux.