You are here

Instalimi

AlbLinux's picture

Sa në vazhdim do të jetë një përshkrim i hollësishëm në lidhje me hapat që duhen ndjekur për të kryer instalimin e një ambienti pune të plotë, bazuar në Debian Sarge (alias Debian 3.1).

Do të ndjekim rrugën normale, duke u përpjekur të shmangemi sa më pak nga skema e afruar në menyrë të prezgjedhur nga Projekti Debian.