You are here

Instalimi - faqja 2

AlbLinux's picture

Presim rinisjen e kompjueterit, zgjedhim Linux si sistem operativ nga lista e GRUB dhe futemi: fillon faza e konfigurimit të sistemit bazë:

Konfigurimi i sistemit bazë

Konfigurojmë zonën orare:

Zona orare
Zona orare

Shkruaj fjalëkalimin për përdoruesin root:

Fjalëkalimi i root

Krijo një përdorues të zakonshëm:

Përdoruesi i zakonshëm
Përdoruesi i zakonshëm
Përdoruesi i zakonshëm

Zgjedhim metodën e instalimit:

Metoda e instalimit

Meqenëse do të kryejmë një instalim via internet, zgjedhim http:

Metoda e instalimit

Zgjedhim një mirror për instalimin tonë:

Mirror
Mirror

Nëse përdorni proxy në rrjet, plotësoni të dhënat (zakonisht bosh):

Proxy

Tek zgjedhja e programeve për Debian zgjedhim vetëm Mjedisi i punës

Programet

Fillon shkarkimi dhe instalimi i pakove që përbëjnë Mjedisin e punës:në varësi të lidhjes Internet do të nevoiten disa minuta (18-25 min me një lidhje ADSL të zakonshme)

apt-get

Gjatë fazës së instalimit, programi do të drejtojë disa pyetje të thjeshta:

skeda video

Zgjedhja e drivers për kartën grafike...

xserver

Zakonisht -> Jo

xserver

-> Po

xserver

-> Po

xserver
xserver

Konfigurojmë Exim

exim

-> zërin e dytë (postë e dërguar me anë të smarthost

exim
exim

Konfigurimi bazë përfundoi!

fundi i konfigurimit bazë