You are here

Welcome Xen as a Linux Foundation Collaborative Project

laurenti's picture

Today we’d like to welcome Xen as the newest Linux Foundation Collaborative Project.

The Xen Project is 10 years-old this week, and its contributors have doubled in the last few years. Xen usage continues to grow and today the project is being deployed in public IaaS environments by some of the world's largest companies.

Additionally, the Xen Project has adopted mainline kernel development practices and is progressing ever closer to the mainline kernel community. As of Linux kernel version 3.0, Linux can run unmodified as a Xen host or guest.

Artikulli i plotë në këtë faqe.

Forume: 
Lajme & Lajmërime: 

Shto një koment të ri

Filtered HTML

  • You may insert videos with [video:URL]
  • Për të dërguar pjesë kodi, përmblidhi me etiketat <code>...</code>. Për kode PHP, mund të përdorni <?php ... ?>, që gjithashtu do ta ngjyrosë kodin në bazë të sintaksës.
  • Tags e lejuar HTML: <a> <img> <em> <strong> <acronym> [quote] <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Mund të citohen shkrimet e tjerë duke përdorur etiketat [quote].

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.