You are here

Te montojm/c'montojm ISO, script per nautilus

Elysium444's picture

Keto dy scripte per montim dhe c'montim te skedareve ISO jane te nevojshme nese doni te provoni skedarin ISO para se ta shkruani ne CD.

--Keto dy skedare shkojne ne direktorin /home/PERDORUESI*/.gnome2/nautilus-scripts/

1-Si fillim hapim Terminalin dhe shkojme tek direktoria:

cd /gnome2/nautilus-scripts

--tani qe jemi aty krijojm skriptin:

gedit monto-iso

--mbasi te jete hapur programi gedit (editor teksti) kopjoheni kodin e me poshtem ne te dhe ruani skedarin duke shtypur Ctrl+S:

#!/bin/bash
#
# nautilus-mount-iso Nga Elysium444

gksudo -k /bin/echo "got r00t?"
EMRIBAZE=`emribaze "$*"`
sudo mkdir /media/"$EMRIBAZE"
echo $EMRIBAZE

if sudo mount -o loop -t iso9660 "$*" /media/"$EMRIBAZE"
then
        if zenity --question --title "Montuesi ISO" --text "$EMRIBAZE U Montua me Sukses.

        Doni ta shikoni?"
        then
                nautilus /media/"$EMRIBAZE" --no-desktop
        fi
        exit 0
else
        sudo rmdir /media/"$EMRIBAZE"
        zenity --error --title "Montuesi ISO" --text "$EMRIBAZE Nuk Mund Te Montohet!"
        exit 1
fi

--Mbasi e keni shpetuar skedarin mbyllni programin gedit dhe per ta bere te ekzekutueshem skriptin ne terminal shkruani:

chmod 755 mount-iso

2- Tani skripti per c'montim, ne terminal shkruani

gedit c'mount-iso

--vendosni kodin e meposhtem:

#!/bin/bash
#
# nautilus-c'mount-iso Nga Elysium444
EMRIBAZE=`emribaze "$*"`
foo=`gksudo -u root -k -m "Fusni fjalkalimin tuaj per te aksesuar terminalin si root!" /bin/echo "got r00t?"`
sudo umount /media/"$EMRIBAZE" && zenity --info
--text "U C'montua me sukses: /media/$EMRIBAZE/"
&& sudo rmdir "/media/$EMRIBAZE/"

--mbyllni programin dhe bejeni skedarin te ekzekutushem:

chmod 755 unmount-iso

Tani ju mjafton te hapni nautilus te klikoni me djathten ne nje skedar .iso ose .nrg dhe tek nenmenuja "scripts" do te gjeni dy scriptet...

Ky eshte skripti im i pare me njoftoni per gabime.