Te montojm/c'montojm ISO, script per nautilus

Keto dy scripte per montim dhe c'montim te skedareve ISO jane te nevojshme nese doni te provoni skedarin ISO para se ta shkruani ne CD.

--Keto dy skedare shkojne ne direktorin /home/PERDORUESI*/.gnome2/nautilus-scripts/

1-Si fillim hapim Terminalin dhe shkojme tek direktoria:

cd /gnome2/nautilus-scripts

--tani qe jemi aty krijojm skriptin:

gedit monto-iso

--mbasi te jete hapur programi gedit (editor teksti) kopjoheni kodin e me poshtem ne te dhe ruani skedarin duke shtypur Ctrl+S:

#!/bin/bash
#
# nautilus-mount-iso Nga Elysium444

gksudo -k /bin/echo "got r00t?"
EMRIBAZE=`emribaze "$*"`
sudo mkdir /media/"$EMRIBAZE"
echo $EMRIBAZE

if sudo mount -o loop -t iso9660 "$*" /media/"$EMRIBAZE"
then
        if zenity --question --title "Montuesi ISO" --text "$EMRIBAZE U Montua me Sukses.

        Doni ta shikoni?"
        then
                nautilus /media/"$EMRIBAZE" --no-desktop
        fi
        exit 0
else
        sudo rmdir /media/"$EMRIBAZE"
        zenity --error --title "Montuesi ISO" --text "$EMRIBAZE Nuk Mund Te Montohet!"
        exit 1
fi

--Mbasi e keni shpetuar skedarin mbyllni programin gedit dhe per ta bere te ekzekutueshem skriptin ne terminal shkruani:

chmod 755 mount-iso

2- Tani skripti per c'montim, ne terminal shkruani

gedit c'mount-iso

--vendosni kodin e meposhtem:

#!/bin/bash
#
# nautilus-c'mount-iso Nga Elysium444
EMRIBAZE=`emribaze "$*"`
foo=`gksudo -u root -k -m "Fusni fjalkalimin tuaj per te aksesuar terminalin si root!" /bin/echo "got r00t?"`
sudo umount /media/"$EMRIBAZE" && zenity --info
--text "U C'montua me sukses: /media/$EMRIBAZE/"
&& sudo rmdir "/media/$EMRIBAZE/"

--mbyllni programin dhe bejeni skedarin te ekzekutushem:

chmod 755 unmount-iso

Tani ju mjafton te hapni nautilus te klikoni me djathten ne nje skedar .iso ose .nrg dhe tek nenmenuja "scripts" do te gjeni dy scriptet...

Ky eshte skripti im i pare me njoftoni per gabime.