You are here

Sinkronizimi i orës së sistemit

AlbLinux's picture

M.q.s. kemi të bëjmë me një server është mirë që ora e sistemit të sinkronizohet rregullisht me një server NTP.

Krijojmë file e crontabs:

touch /var/spool/cron/crontabs/root

Shtojmë në të rreshtat në vazhdim:

# përditëso orën me serverët ntp
0 3,9,15,21 * * * /usr/sbin/rdate 128.2.136.71 | logger -t NTP

Pastaj:

chmod 600 /var/spool/cron/crontabs/root

Rinisim cron:

/etc/init.d/cron restart