You are here

Kernel

AlbLinux's picture

Në 90% të rasteve, kernel i prekompiluar që gjeni në shpërndarjen GNU/Linux në përdorim, plotëson të gjitha kërkesat e kompjuterit tuaj.

Megjithatë, për konfigurime të personalizuara (rritja e shpejtësisë së ekzekutimit, ndonjë dispozitiv jo i zakonshëm, apo thjesht dëshira për të mësuar) do t'ju duhet shpeshherë të kompiloni zemrën e sistemit operativ Linux, kernel-in.

Duhet të keni parasysh që jeni duke luajtur me "jetën e pacientit": sistemi mund të mos niset më ose mund të mos punojë si duhet.

Jeni të paralajmëruar!!!