You are here

Apache

AlbLinux's picture

Instalojmë Apache:

apt-get install apache2 apache2-doc
apt-get install libapache2-mod-php4 libapache2-mod-perl2 php4 php4-cli php4-common php4-curl php4-dev php4-domxml php4-gd php4-imap php4-ldap php4-mcal php4-mhash php4-mysql php4-odbc php4-pear php4-xslt curl libwww-perl imagemagick

(në një rresht!)
Ndryshojmë file e konfigurimit /etc/apache2/apache2.conf
Gjejmë dhe ndryshojmë nga:

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml

DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi index.php index.php3 index.pl index.xhtml

Ndryshojmë /etc/apache2/ports.conf dhe shtojmë rreshtin Listen 443:

Listen 80
Listen 443

Aktivojmë disa modulë të Apache (SSL, rewrite dhe suexec):

a2enmod ssl
a2enmod rewrite
a2enmod suexec
a2enmod include

Rinisim Apache:

/etc/init.d/apache2 restart

Provojmë funksionimin e Apache dhe PHP:

cd /var/www

Krijojmë një file të quajtur info.php me përmbajtje:

<?php phpinfo(); ?>

Hapim një shfletues web dhe shkruajmë adresën: http://adresa_IP_e_serverit/info.php

Duhet të hapet faqja informuese e php.