You are here

Proftpd

AlbLinux's picture

Instalojmë:

apt-get install proftpd

-> standalone

Që të rrisim sigurinë mund të shtojmë rreshtat në vazhdim tek /etc/proftpd.conf (shiko dhe http://proftpd.linux.co.uk/localsite/Userguide/linked/userguide.html):

DefaultRoot ~
IdentLookups off
ServerIdent on "FTP Server ready."

Rinisim Proftpd:

/etc/init.d/proftpd restart