You are here

Personalizimi

laurenti's picture

Tani duhet të kemi një sit krejtësisht funksionues, por që (me përjashtim të gjuhës) nuk ndryshon aspak nga dhjetra site të tjerë Drupal në internet.
Duhet të fillojmë personalizimin e sitit tonë Drupal.
Hapi i parë është seksioni i rregullimeve të përgjithshme administrimi >> rregullimet:

Rregullimet e përgjithshme
Ndikojnë në paraqitjen e përgjithshme të sitit. Mund të përcaktohet emri i sitit, misioni, adresa e-mail, etj...
Trajtimi i gabimeve
Vlera e prezgjedhur, tani për tani është në rregull.
Rregullimet e cache
Vlera e prezgjedhur, tani për tani është në rregull.
Rregullimet e file të sistemit
Krijoni një kartelë (vlera e prezgjedhur ka emrin files):

mkdir /opt/www/drupal/files && chmod 766 /opt/www/drupal/files
Rregullimet e burimit RSS
Vlera e prezgjedhur, tani për tani është në rregull.
Rregullimet e datës
Konfiguroni zonën tuaj orare (me bazë GMT):
Mirëmbajtja e sitit
Nëse siti juaj ka një domain real, deri sa të përfundoni rregullimet e sitit dhe të materialeve, mund t'a vendosni në modalitetin Jashtë-linje: Vizituesit mund të shohin vetëm mesazhin që përcaktoni vetë ju në këtë Opsion. Ju vetë, apo administratorë të tjerë, mund të futen rregullisht në sit.
Trajtimi i frazave
Suporti Unicode
Proçeset e planifikuar
Nga këtu mund të aktivoni dhe konfiguroni cron, tepër i nevojshëm për funksionimin korrekt të Drupal.

Ja si paraqitet siti mbasi të kemi ruajtur këto konfigurime: