You are here

CMS

laurenti's picture

Në këtë seksion do të gjeni udhëzues praktikë në lidhje me instalimin dhe konfigurimin e CMS (content management system) të ndryshme Open Source.
Sigurisht, do të trajtojmë instalimet në server GNU/Linux, kush dëshiron mund të shtojë eksperiencën personale në sisteme të tjerë operativë.