You are here

In Memoriam: Ian Murdock

laurenti's picture

Një lajm që me të vërtetë na trishton...

With a heavy heart Debian mourns the passing of Ian Murdock, stalwart proponent of Free Open Source Software, Father, Son, and the 'ian' in Debian.

Më tepër, këtu.

Forume: 
Sisteme Operativë: 

Komente

penguin's picture

RIP Ian Murdock.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Murdock

Babai i Debian. Debian Linux, sistemi me emrin qe lindi nga dashuria.

Deb (Debora Lynn) + Ian ( Ina Murdock). Debora ishte e dashura qe Ian qe me vone u be dhe gruaja e tij ( vite me vone u divorcuan ne 2008)