You are here

Kernel 2.6.31 në Debian Lenny

laurenti's picture

Sot pasdite u mora me konfigurimin e një serveri të ri: Si gjithmonë instalimi u krye nga një net-install me versionin 5.02 të Debian(Lenny). Ok, instalim i "virgjër", vetëm paketat bazë, asnjë paketë shtesë.
M.q.s. serveri do të instalojë Asterisk PBX, mendova të "optimizoj" pak kernel-in, e pse jo, të përdorja versionin e fundit stabël, 2.6.31-6.

Ok, shkarkoj kernel nga kernel.org, kryej ndryshimet në parametrat e konfigurimit dhe jap:
fakeroot make-kpkg --initrd --append-to-version=-ast01-lw kernel_image kernel_headers

Rreth 1/2 ore marrje me punë të tjera, dike i hedhur herë pas here një sy terminalit ku po kompilohet kernel, kur papritur:

make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.31.6'
/usr/bin/make  EXTRAVERSION=.6-ast01-lw  ARCH=i386 \
     -C Documentation/lguest
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.31.6/Documentation/lguest'
cc -m32 -Wall -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -O3 -I../../include -I../../arch/x86/include -U_FORTIFY_SOURCE    lguest.c   -o lguest
lguest.c:21:25: error: sys/eventfd.h: No such file or directory
lguest.c:37:18: error: zlib.h: No such file or directory
lguest.c: In function ‘create_thread’:
lguest.c:1021: warning: implicit declaration of function ‘eventfd’
make[1]: *** [lguest] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.31.6/Documentation/lguest'
make: *** [debian/stamp/build/kernel] Error 2

Oppssss.....

Mesa duket, fajin duhet ta ketë versioni i libc-dev që vjen me Lenny....

Sidoqoftë, zgjidhja është e thjeshtë:

cd /usr/src/linux
vim Documentation/lguest/Makefile

Ndryshohet nga
all: lguest

all:

Rijap komandën e kompilimit dhe, kësaj rradhe, gjithçka përfundon pa problem.

Forume: 
Seksioni Kernel: 

Komente

Anonim's picture

Ndersa une i kam ne pune pbx se bashku ma a2b prej 2 vjetesh dhe jam shumei kenaqur