You are here

AlbLinux në Drupal 7

laurenti's picture

AlbLinux sapo ka kryer me sukses përditësimin e sistemit CMS të përdorur.
Për shkak të strukturës së vjetër në përdorim, proçesi i kalimit në versionin e ri mori më tepër kohë nga sa ishte planifikuar.
Çfarë mungon akoma:

  • Një temë grafike e re... (Vullnetarë???)
  • Kontrolli i plotë i funksionimit korrekt të filtrave të ndryshëm...
  • Përkthimi i plotë në shqip i core dhe modulëve në përdorim (sistemi NUK do të përdorë përthimet aktuale zyrtare të Drupal, përkundrazi, do të ngarkojë tek siti zyrtar përkthimet që sipas bindjes së përdoruesve të AlbLinux janë përkthyer në menyrë korrekte në shqip)
  • JU...JU..e prapë JU!

Përshëndetje të gjithëve.

Internet: 
Open Source: 

Komente

linuxalb's picture

Po mendoja qe do te ishin te vlefshme disa kurse Linux.
Kjo do te bej te mundur njohjen me te mire me sistemet operativ Linux, si dhe lehtsimin e instalimit , njohje komandash etj.
Nje mundesi qe jepet ne sitin Linux.org , por jo ne gjuhen Shqipe.

FLM! :D