You are here

Driverat

Elysium444's picture

Instalimi i Driverave ne Gnu/linux

Elysium444's picture

Kam nje problem me instalimit te driverit Smartlink modem ne nje shperndarje te bazuar ne debian(elive). Per te instaluar ket driver mora paketen sl-modem-source. E cila permbante kete readme:

///
The Debian sl-modem source package provides the package sl-modem-source, which
provides the source for the kernel modules

To get the final modules from sl-modem-source, follow these instructions:

a) First, update the local source directory. If you use
module-assistant, running "m-a clean sl-modem" should be enough.
Otherwise, change to /usr/src and extract the driver source executing:

tar jxvf sl-modem.tar.bz2

b) Next, build and install the driver using one of the following ways:

- For already compiled kernel (eg. the currently running) with the
module-assistant tool:

module-assistant auto-install sl-modem-source

- Using the make-kpkg(1) command provided by the kernel-package Debian
package. This will produce a corresponding sl-modem-modules package for
the Debian kernel-image package that you are using. This is "the Debian
way". See the "modules_image" section of the make-kpkg(1) man page. When
done, you can install the resulting sl-modem-x.y.z*.deb with dpkg.

- Doing make-kpkg's job by hand, changing to /usr/src/modules/sl-modem and
executing:

debian/rules kdist KVERS=`uname -r` KSRC=/usr/src/kernel-headers-`uname -r`

This assumes that you are building a modules package for the currently
running kernel (uname -r) and the associated kernel-headers package is
installed (eg. kernel-headers-2.4.20-bf2.4).

- Changing to the /usr/src/modules/sl-modem/ directory and building as
the README file instructs using "make; make install". This will build
and install a module specific to the system you are building on and is
not under control of the packaging system.
///

mbasi dergova komanden:
"module-assistant auto-install sl-modem-source"
Ky eshte log u module-assistant me ksnapshot:

Ju lutem me ndihmoni ne zgjidhjen e ketij problemi.

laurenti's picture

Përshëndetje Elysium444,

nuk njoh mirë "elive", por në debian instalimi kryhet si në vijim:

apt-cache search sl-modem
sl-modem-daemon - SmartLink software modem daemon
sl-modem-source - SmartLink software modem driver - module building source

Pra, si rrjedhim:

apt-get install sl-modem-source

Para se të mund të përdorësh module-assistant, duhet të kesh instaluar instrumentët e nevojshëm (build-essential, fakeroot, dh-make, debconf, libstdc, gcc, linux-source, etj...)

Mbasi të jetë instaluar sl-modem-source, mjaftojnë komandat:

cd /usr/src/
tar xvfj sl-modem.tar.bz2
module-assistant prepare,update
module-assistant build,install sl-modem

dhe normalisht gjithçka duhet të kryhet automatikisht (përgatitja, konfigurimi dhe instalimi i modulit për kernel në përdorim).

Elysium444's picture

Pershendetje Laurent,
nuk pata fat ne instalimin e modemit provova shume gjera dhe perfundova duke shkaterruar distron. Kompjuteri im eshte nje amd64 dhe me sa shof kerneli qe kam ne ket sistem eshte per 32bit ver2.6.15.
Cfare distro me keshillon per kumpjuterin tim? Deri tani kam provuar Suse10.1, xandros(trial), ubuntu6.10 ne kete kompjuter, por nuk kane ecur mire me kompjuterin tim te ri. Deri tani me ka pelqyer me shum distrot te bazuar ne debian mbasi po pres versionin e fundit te debian.
Shume faleminderi per ndihmen.

laurenti's picture

Përshëndetje Elysium444,

mund të instalosh menjëherë Debian Testing (Etch -> http://www.debian.org/devel/debian-installer/) për amd64.
Problemi i vetëm në gjëndjen aktuale të Testing në lidhje me amd64 njoftohet të jetë:

amd64: [graphical installer] console switching not possible
If you try to switch to a different console from the graphical installer on amd64, the frontend will crash. This means there is no shell available during the installation. Logs can be viewed using the "Save debug logs" option from the main menu.
Elysium444's picture

Perdhendetje Laurent,
Keto dit kam bere ca kerkime dhe vendosa te instaloj gentoo2006.1 mbasi lexova mbi portage dhe use-flags.
Shpresoj te kem me shume fat me ket distro.
Shume faleminderit per ndihmen.

Elysium444's picture

Perdhendetje Laurent,
Keto dit kam bere ca kerkime dhe vendosa te instaloj gentoo2006.1 mbasi lexova mbi portage dhe use-flags.
Shpresoj te kem me shume fat me ket distro.
Shume faleminderit per ndihmen.