You are here

Kërkoj një udhëzim Up Grade

Administratori's picture

Për të upgraduar një version të php-nuke duhet të veprosh si në vazhdim (në rastin tënd nga 6.8 në 7.0):(Zakonisht janë veprime që kryen në lokale, pastaj kalohet gjithçka online)Shkarko dhe hap versionin 6.9 të php-nuke. Do të të krijohen 4 kartela: html, docs, sql dhe

upgrades


Kopjo të gjithë files e përmbajtur tek kartela html tek directory root e sitit tënd duke mbishkruar files e vjetr.

Hap me një editues teksti config.php dhe jepi të dhënat e duhura (user, databaza, password, etj)

Hap kartelën upgrades dhe do të gjesh një nënkartelë me emrin

6.x


Kopjo në directory root të sitit file me emrin

upgrade68-69.php


Nga browser jep adresën: http://siti_yt_.com/upgrade68-69.php

Ndiq udhëzimet që do të hapen (zakonisht thjesht: Rifreskimi përfundoi me sukses, kthehu tek index i sitit tuaj)Ripërsërit hapat e mësipërm për të kaluar nga versioni 6.9 tek 7.0. Nëse ke kryer personalizime tek files e php-nuke, kujtohu t´i bësh përsëri për files e versionit 7.0 (jo Tema, nuk ka nevojë).

Administratori's picture

Kalimet qe duhet te kryesh jane 3: Nga versioni 6.7 ->6.8; 6.8 ->6.9; 6.9 ->7.0

Procedura eshte si e shpjegova me lart: Upgrade kryhet nga nje browser web me adresat ../upgrade67-68.php e keshtu me rradhe.

KUJDES! Mos fillo asnje veprim pa kryer me pare nje kopje te sitit dhe databazes.

Administratori's picture

Po filloj duke kuotuar:

Quote:

KUJDES! Mos fillo asnje veprim pa kryer me pare nje kopje te sitit dhe databazes.

Kur kryen upgrade nga një version i php-nuke tek tjetri këshillohet(!) gjithmonë të kryesh proçedurën në lokale (në kompjuterin tuaj), pastaj të kaloni online.

Sidoqoftë, problemi yt thjesht nuk është një problem :-)

Rreshti 15 i upgrade67-68.php thotë: <i>include("mainfile.php");</i>

Pra, duhet që file upgrade67-68.php duhet të jetë në të njëjtën directory me mainfile.php, pra tek root e sitit tënd apo sipas pozicionit tënd real jo: docs/upgrades/6.x/upgrade67-68.php
por

docs/upgrade67-68.php

Shpresoj të kem qenë i qartë.

Administratori's picture

Përshëndetje Afet,

shpresoj që ndërkohë të kesh zgjidhur problemin.

Sidoqoftë, mesa di moduli IPBan ka nevojë për personalizime në disa files që të funksionojë korrektësisht.
Kur ke kryer Upgrade e sistemit, ke mbishkruar file(s) e ndryshuar për funksionimin e modulit, pra thjesht duhet të rikonfigurosh/ndryshosh edhe njëherë files e duhur (sipas udhëzimeve të modulit).

Në këtë sit përdoret "Protector" që ka nevojë për ndryshimin e 3 files, që duhen ndryshuar gjithmonë pas çdo upgrade të sistemit.