You are here

problem!!!

Administratori's picture

Përshëndetje,askush nuk arrin t´ju ndihmojë nëse nuk jepni më shumë informacione:- Mesazhet e gabimeve që shfaqen;

- Versioni i php-nuke;

- Lloji i sistemit operativ ku keni kryer instalimin;

- Versioni i server-it web dhe i PHP në përdorim...etj.

Administratori's picture

Ka shumë mundësi që databaza me të cilën jeni duke punuar të mos jetë krijuar plotësisht. Provo të rikrijosh edhe një herë databazën (ose më thjesht krijo një databazë të re). Mund të përdorësh phpMyAdmin dhe file nuke.sql të përmbajtur në directory "sql" të php-nuke.