You are here

Drupal

Drupal, një nga sistemet më të mirë për publikimin e materialeve.

laurenti's picture

DRUPAL 6.x

Duke filluar nga versioni 6 i DRUPAL ka ndryshuar skema e instalimit të file me përkthimet (pozicioni relativ i file të gjuhës).
Që këtej e tutje, çdo modul duhet të përmbajë një kartelë të quajtur translations në të cilën duhet të vendoset file i gjuhës me përkthimet përkatëse.

Le të shohim një rast konkret:

Moduli user: Në brendësi të tij duhet krijuar kartela translations dhe në të shtohet file modules-user.sq.po. Pra struktura e modulit për file e përkthimeve do të jetë: user/translations/modules-user.sq.po

Internet: 

Faqet

Subscribe to RSS - Drupal