You are here

WINDOWS VISTA AERO VS LINUX UBUNTU BERYL

laurenti's picture

Video në fjalë është e vjetër (shkurt 2007), megjithatë shikimi vazhdon të japë kënaqësi :-)

[img_assist|nid=1227|title=|desc=|link=none|align=center|width=100|height=82]

Nuk e ke parë akoma? Atëhere shtyp [Play]....

Komente

altiX's picture

Apo edhe kjo këtu!

altiX

laurenti's picture