You are here

Tastiera shqipe për Linux/Unix

laurenti's picture

1. Hyrje

Shoqata Europiane e prodhuesëve te paisjes kompjuterike ka definuar bashkësin e kodeve për prezentimin e shkronjave 8859.

[img_assist|nid=1297|title=Tastiera KBD 448|desc=|link=popup|align=center|width=200|height=78]
Bashkësin e kodeve e ka aprovuar si standard ndërkombëtar organizata ndërkombëtare për standardizim ISO, andaj bashkësia e kodeve njihet edhe si standardi ISO-8859. Me bashkësin e kodeve 8859 mbulohen shkronjat e alfabetit latin që përdoret në gjuhën angleze e poashtu simbolet specifike të gjuhëve tjera, si psh. ß në gjuhën Gjermane, ñ Spanjolle, å në gjuhët nordike si dhe shkronjave ë dhe ç të gjuhës Shqipe. Janë të definuara gjithësejtë gjashtëmbëdhjetë nëngrupe të kodeve. Alfabeti i gjuhës shqipe është i inkorporuar në grupin e parë e po ashtu në grupin e gjashtëmbëdhjetë.

Vazhdo me leximin e artikullit të plotë.