You are here

Kyqja dhe konfigurimi i telefonit të internetit GRANDSTREAM Budge Tone -100

Anonim's picture

Ke kyqur aparatin telefonik në rrjetë dhe në ekran lexon No IP, ku është problemi, dhe si të zgjidhet?

I. Kyqja e telefonit të internetit

Telefoni I internetit GRANDSTREAM Budge Tone -100 ka dy hyrje për kyqje. Njera, e shënuar +5V shërben për furnizim me rrymë elektrike, dhe tjetra LAN për kyqje në rrjetë lokale komjutorike. Kablli për rrjetë komjutorike lidhet në router. Modemi është aparati nëpërmjet të cilit kyqeni në internet. Routeri është aparati që ndërmjetëson në mes modemit dhe komjutorëve në rrjetë lokale. Rrjeta lokale formohet kur kemi së paku dy komjutorë në rrjetë ose një komjutor dhe telefon interneti.

Artikulli i plotë....

Open Source: 
Udhëzues: