You are here

Eagle Mobile: aplikim për punë

laurenti's picture

Eagle Mobile, kompania më e re e telefonisë celulare në Shqipëri, është në kërkim të personave të kualifikuar dhe me eksperiencë.
Aplikimi mund të kryhet duke shkarkuar dhe plotësuar formularin vënë në dispozicion në sitin zyrtar të Eagle. Mbasi të jetë plotësuar, formulari, i shoqëruar nga CV personal, duhet të dorëzohet via e-mail në adresën hr@eaglemobile.al.

Nëse aplikimi për punë kryhet në sektorin IT, CV e aplikuesit mund të dërgohet direkt tek Dashamir.Hoxha@eaglemobile.al (pa harruar dërgimin gjithmonë të një kopje tek adresa e parë e-mail). Personat që plotësojnë kushtet e kërkuara do të kontaktohen nga personeli përkatës i Eagle Mobile.