You are here

Splatt Forum 4.0.RC1

AlbLinux's picture

Sot u leshua Release Candidate e parë e Splatt-Forum_4.0. Duke parë ndryshimet e shumta që Giorgio ka kryer vendosa t'a instaloj ne sitin tonë për të verifikuar mangësitë dhe difektet e mundëshme. Meqenëse është akoma një version jo përfundimtar ikonat nuk janë plotësuar në 100%, stili nuk i përshtatet akoma plotësisht sitit tonë dhe ndoshta mund të ketë mosfunksionime në funksionet e avancuara. Prandaj jeni të lutur të testoni të gjitha funksionet.

Nuk mund të mos përgëzoj {Splatt} për punën e mrekullueshme që ka kryer. Kush dëshiron t'a shkarkojë për t'a instaluar tek siti i tij, mund të shkojë këtu.
Kujdes të lexoni hapat e instalimit përpara se të filloni.