You are here

Slackware 8.1 rc1

AlbLinux's picture

Slackware 8.1 rc1
Të gjithë fanatikët e Slackware janë duke pritur me padurim daljen e versionit 8.1 të shpërndarjes. Në datën 26 maj lajmërohet dalja e rc1.Sa duhet pritur akoma për daljen e versionit përfundimtar?