You are here

Samba 2.2.4

AlbLinux's picture

Samba 2.2.4

Kemi gjithsej 59 bug fix dhe përmirësime në versionin e ri të Samba.