You are here

Rihapet seksioni i shkarkimeve

laurenti's picture

Duke filluar nga dita e sotme, rivihet në dispozicion një hapësirë nga ku mund të shkarkohen programe apo aplikativë të ndryshëm, dokumentë, udhëzues, etj.
Dhe jo vetëm kaq: tashmë, përdoruesit e regjistruar, mund të ngarkojnë files e konsideruar me interes për komunitetin. Për të shmangur keqpërdorimet, hyrja (në të dy seksionet, Publik dhe Privat) është e mbrojtur me fjalëkalim.
Informacione të tjera, në këtë adresë.