You are here

Përpjekje për të futur një back door në kernel-in e Linux

AlbLinux's picture

Para dy ditësh Larry McVoy ka dërguar një mesazh tek mailing list e "linux-kernel" me të cilin njoftonte që dikush ka ndryshuar file exit.c direkt në CVS, duke shtuar dy rreshta. Ky ndryshim mund të afronte mundësinë e marrjes të së drejtave të root.

Në këtë menyrë "paranoizmi" i Larry i shmangu shumë probleme Linux-it tonë.
Gjithashtu, Linus, e ka komentuar ndodhinë duke thënë që sigurisht do t'a kishte venë re këtë patch, mbasi t'a kishte shtuar në pemën e tij personale lokale të buruesit të kernel.

Lajmi dhe komentet mund të vizitohen duke klikuar këtu.