You are here

New Kernel Configuration System; v0.6

AlbLinux's picture

Sistemi i ri për konfigurimin e kernel të linux ka arritur në versionin 0.6. Të rejat janë me të vërtetë të shumta.
Kuriozë?
Klikoni këtu.

Seksioni Kernel: