You are here

Mozilla 1.2.1

AlbLinux's picture

Mozilla.org, mbas eleminimit të mozilla 1.2 nga siti për arsye të një bug me DHTML, ka lëshuar versionin 1.2.1 që korrigjon problemin. Ky është ndryshimi i vetëm midis versioneve 1.2 dhe 1.2.1, por ju ftoj të kryeni patjetër këtë upgrade.

  • Faqja zyrtare
  • Hollësi mbi versionin e ri
  • Download