You are here

Marcelo Tosatti: Linux 2.4.20-rc1

AlbLinux's picture

Dukej sikur gjithçka ishte bllokuar kur ja ku leshohet Release Candidate e pare e deges 2.4 te kernel te Linux.
Lajmerimi, hollesi te tjera dhe ndryshimet, ketu.