You are here

Më së fundi GNOME 2

AlbLinux's picture

Më së fundi GNOME 2
Më së fundi lëshohet versioni i ri i GNOME!!! Tani do të shohim kush do të jetë desktop-i më i mirë nën Linux.