You are here

LindowsOS 3.0

AlbLinux's picture

Duke filluar nga neser (E hene) leshohet dhe fillon shitja e versionit te trete te LindowsOS. Shume prej jush mund ta njohin per çeshtjet gjyqsore akoma ne vazhdim me Windows (qe vazhdon te pretendoje te drejten e pronesise mbi emrin windows).
Hollesite e tjera, si dhe mundesine e prenotimit dhe blerjes se versionit te ri, nga ketu.