You are here

Lëshohet Ubuntu Gutsy Gibbon 7.10

laurenti's picture

Canonical Ltd. sapo ka njoftuar vënien e menjëhershme në dispozicion të versionit 7.10 të Ubuntu Server, Desktop, Kubuntu dhe Edubuntu Editions.

[img_assist|nid=1238|title=|desc=|link=none|align=center|width=311|height=239]

  • Ubuntu 7.10 Desktop Edition afron një interfaqe të përmirësuar përdorimi, suport të përmirësuar hardware, mekanizma më efikasë monitorimi integruar me kërkimet desktop.
    Informacione më të hollësishme: http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-desktop710
  • Ubuntu 7.10 Server Edition mundëson funksionim të përmirësuar, kontroll më të mirë, siguri pro-aktive dhe kompatibilitet të përmirësuar hardware.
    Informacione më të hollësishme: http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-server710

Për shkarkime: