You are here

Lëshohet GNOME 2.19.91 (GNOME 2.20.0 Beta 2)

laurenti's picture

Sapo është lëshuar versioni i dytë beta i GNOME, 2.19.91.
Versioni i ri stabël 2.20 i GNOME parashikohet të lëshohet brenda muajit shtator.

Njoftimi i plotë mund të lexohet tek arkivi i listës së njoftimeve të GNOME.