You are here

Lëshohet GNOME 2.14.1

laurenti's picture

====================Gnome 2.14.1 Release====================Versioni më i ri i GNOME është këtu: Gnome 2.14.1! Është versioni i parë i serisë së lëshimeve për degën stabël 2.14.Ky version merret me korrigjimin e difekteve të ndeshur, përfshirjen e përkthimeve të reja dhe dokumenteve të përditësuar. Ndërkohë që zhvillimi i vërtetë i GNOME vazhdon me seritë 2.15/2.16, zhvilluesit e GNOME nuk kanë lënë mënjanë përmirësimin e degës stabël 2.14.Një falenderim i veçantë i kushtohet të gjithë zhvilluesve dhe kontribuesve të Projektit GNOME, shprehur në lajmërimin e lëshimit të këtij versioni si në vazhdim:

The GNOME Release Team wrote:
If you meet any GNOME contributors while shopping, in a bus, or even onthe Internet, don't forget to thank them! If the contributors insistthey're working on Gnome (and not GNOME), then it's okay, you can thankthem too. Even if they're also working on computational biofluiddynamics!
Shënimet e lëshimit që përshkruajnë ndryshimet midis 2.14.0 dhe 2.14.1 janë vënë në dispozicion dhe mund të vizitohen nga adresat në vazhdim: * platform - http://download.gnome.org/platform/2.14/2.14.1/NEWS * desktop - http://download.gnome.org/desktop/2.14/2.14.1/NEWS * admin - http://download.gnome.org/admin/2.14/2.14.1/NEWS * bindings - http://download.gnome.org/bindings/2.14/2.14.1/NEWSVersioni 2.14.1 i Gnome mund të shkarkohet nga adresat e mëposhtme: * platform sources - http://download.gnome.org/GNOME/platform/2.14/2.14.1/ * desktop sources - http://download.gnome.org/GNOME/desktop/2.14/2.14.1/ * admin sources - http://download.gnome.org/GNOME/admin/2.14/2.14.1/ * bindings sources - http://download.gnome.org/bindings/2.14/2.14.1/Për kompilimin e GNOME mund të përdoret GARNOME, ose modulesets e jhbuild: http://download.gnome.org/teams/releng/2.14.1/Njoftimi orgjinal mbi lëshimin e GNOME 2.14.1, mund të lexohet tek adresa http://mail.gnome.org/archives/gnome-announce-list/2006-April/msg00027.html