You are here

Kernel...e akoma kernel

AlbLinux's picture

Kernel...e akoma kernel
Brenda pak ditësh u lëshuan tre kernel të rinj Linux: 2.5.13, 2.4.19-pre8 (M. Tasati) dhe 2.4.19-pre7-ac4 (Alan Cox).