You are here

Kernel linux-2.6.0-test11

AlbLinux's picture

Linus Torvalds sapo ka lëshuar një tjetër version testimi për gjeneratën e re të kernel të linux: 2.6.0-test11
Emri në kod i këtij versioni është "Beaver in Detox" dhe, Linus me shaka, ka thënë që është përgjigja ndaj kujt pretendonte që emri "Stoned Beaver" nuk është i përshtatshëm për një kernel linux.

Tashmë, kernel do të kalojë në duart e Andrew Morton që do të kryejë përgatitjet e fundit për lëshimin e versionit stabël 2.6.0. Ja një pjesë nga mesazhi i Linus:
"This is mainly brought on by the fact that the old aic7xxx driver was broken in -test10, and Ingo [interview] found this really evil test program that showed an error case in do_fork() that we had never handled right. Well, duh! While at it, this also pulls in some firewire fixes and a few potential skbuff leakage points." Linus went on to note that he'll be too busy eating for the next few days to check his email, and from here on out the 2.6 kernel is in Andrew Morton's [interview] able hands. Whether Andrew will go on to release a 2.6.0-test12, or the official 2.6.0, this is yet to be seen. "

Për informacione të mëtejshme, klikoni këtu.