You are here

Kernel 2.4.20

AlbLinux's picture

Lëshohet kernel i ri Linux 2.4.20.
Nga ana tjetër edhe dega eksperimentale vazhdon zhvillimin me hapa të shpejtë: sapo u lëshua versioni i ri 2.5.50.