You are here

Kernel 2.4.19-rc1

AlbLinux's picture

Kernel 2.4.19-rc1
Dhe ja tani kalojmë tek rc.