You are here

KDE 3.1 RC1

AlbLinux's picture

U lëshua Release Candidate e parë e KDE 3.1. Njoftimi dhe disa pamje me të vërtetë mahnitëse, këtu.