You are here

GNOME 2.0.x and 2.x: The Plan

AlbLinux's picture

GNOME 2.0.x and 2.x: The Plan
Ja këtu planet mbi lëshimin e release të ardhshme të desktop manager GNOME.