You are here

Drupal, tashmë krejtësisht në shqip.

laurenti's picture

Shtyrë fillimisht nga nevoja për të patur sitin tonë krejtësisht në shqip, por më pas tërhequr gjithmonë e më shumë nga forca, bukuria dhe pastërtia e Drupal, një nga CMS (Content Management System) më të fuqishëm në qarkullim, vendosa të mos ndalem thjesht me përshtatjen në shqip të AlbLinux, por të vazhdoj me përkthimet zyrtare të DRUPAL.Drupal paraqitet me një interfaqe të përbërë nga rreth 2160 mesazhe të përkthyeshëm në gjuhë të ndryshme: duke filluar nga dita e sotme, mesazhet e Drupal janë krejtësisht në shqip (100%).Mund të shkarkohen lirisht, për versionet e dëshiruar, nga siti zyrtar drupal.org.Lidhjet direkte (sipas versioneve), janë si në vijim:

Modulët zyrtarë (të afruar nga instalimi i zakonshëm i Drupal) janë si në vazhdim:aggregator-module.po: 80 translated messages.archive-module.po: 22 translated messages.block-module.po: 54 translated messages.blogapi-module.po: 40 translated messages.blog-module.po: 22 translated messages.book-module.po: 45 translated messages.comment-module.po: 109 translated messages.common-inc.po: 21 translated messages.contact-module.po: 67 translated messages.drupal-module.po: 35 translated messages.file-inc.po: 19 translated messages.filter-module.po: 111 translated messages.forum-module.po: 73 translated messages.general.po: 204 translated messages.locale-inc.po: 240 translated messages.locale-module.po: 45 translated messages.menu-module.po: 62 translated messages.node-module.po: 128 translated messages.page-module.po: 11 translated messages.path-module.po: 34 translated messages.poll-module.po: 39 translated messages.profile-module.po: 65 translated messages.search-module.po: 33 translated messages.statistics-module.po: 51 translated messages.system-module.po: 141 translated messages.taxonomy-module.po: 59 translated messages.tracker-module.po: 11 translated messages.theme-inc.po: 12 translated messages.throttle-module.po: 17 translated messages.unicode-inc.po: 11 translated messages.upload-module.po: 34 translated messages.user-module.po: 222 translated messages.watchdog-module.po: 16 translated messages.

Mund të ndiqni ecurinë e përditshme të përkthimeve, të njoftoni gabimet/pasaktësitë/propozimet, nga faqja e projektit: http://drupal.org/project/sq